Prep

PREP( Pass Reading Enhancment Program)

Pass Okumayı Geliştirme Programı'dır. PASS zekâ teorisi (planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardışık) üzerine geliştirilmiş bir programdır ve bu teori ile beraber yürütülür. PREP programı, kelime okuma becerilerinin direkt öğretiminden kaçınırken, okumanın altında yatan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. Dikkat ve planlama programın en önemli görevleridir.


 

Tülay DEMİREL

Özel Eğitim Alan Öğretmeni


 

Semra KANTEK

Özel Eğitim Alan Öğretmeni


 

PREP Kimler İçindir?

Yeterince motive edildiği halde hala okuma zorluğu yaşayan tüm çocuklar bu programdan yararlanabilir. Bu doğrultuda Özel Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanılı çocuklar için etkili bir öğretim yöntemidir. PREP'in hem etkin hem de etkili olması için, bir grup oturumunda en fazla dört çocuk olmalıdır.Çocukların mevcut yaş veya sınıflarına bakılmaksızın kendi okuma düzeyinde programa başlayabilirler


PREP nelerden oluşur?

Program çocuğun ihtiyaçlarına göre değişen 8 görevden oluşmaktadır. Tüm görevler küresel bir eğitimden oluşur ve bazı görevlerde müfredata göre ek içerikler bulunmaktadır. Küresel bileşen, eş zamanlı veya ardışık stratejilerin uygulanmasını gerektiren, okuma gerektirmeyen görevlerden oluşur. Bu görevler aynı zamanda çocuklara stratejileri kendi yollarıyla içselleştirme fırsatı da sunar. Görevler tanıdık içeriklerle başlar, böylece strateji edinimi daha kolay olur. Görevler yavaş yavaş zorlaşmaktadır. Görevlerin sonunda kullanılan sözlü arabuluculuk yoluyla, çocuklar akademik görevlere teşvik edilir. Müfredata uygun ek içerikler de küresel bileşenle aynı özellikleri taşır ve okuma ile yazmayı aynı anda ilerletir.Görevler üç zorluk seviyesinden oluşmaktadır. Bu da çocuklara yavaş yavaş strateji geliştirme imkânı sunarken hali hazırda bazı stratejilere sahip olan çocukların uygun seviyeden başlamasını sağlar.