Aydın Kardeş Terapim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, aşağıdaki özel eğitim hizmetlerini vermektedir.

Zihinsel Engelli Çocuklar Destek Eğitim Programı
Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim yöntemleri ile öğrencilerin tüm gelişimsel alanlarına hitap ederek sürdürülen uygulama alanıdır.


Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motor koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, duyusal-sosyal alanlarda çocuğun gelişiminde akranlarına göre çeşitli farklılıklar gözlenebilmektedir. Çocuğun yaşıtlarının gelişim seviyesini yakalayabilmesine yönelik uygulamalarla hazırlanmış eğitim programıdır.


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Bu program söz konusu yetersizlikleri en düşük düzeye indirebilmeye yönelik yapılan uygulamaları kapsamaktadır.


Bedensel Engelli Çocuklar Destek Eğitim Programı
Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini arttırmak, belirli düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desteklenmesi gerekmektedir. Bu destekleme de bu program kapsamında sağlanmaktadır.