Aydın Kardeş Terapim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2012 yılında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

400 m2 lik kapalı alanlı eğitim merkezimizde gerekli tüm eğitim öğretim materyalleri, fizyoterapi odası, bireysel sınıflar, küçük yaş odası ve grup sınıflarımız ile eğitim kurumlarında olması gereken tüm fiziki şartlar (Yangın merdiveni, erken uyarı sistemi) sağlanmıştır.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 2012 Haziran ayında açılan merkezimizde, Eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleri, Zihin Engelliler öğretmeni, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Okul öncesi öğretmeni, Çocuk gelişimi öğretmeni, Psikolog, Rehber öğretmen ve Fizyoterapistten oluşan uzman kadroyla verilmektedir.Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylık sekiz saat bireysel, dört saat grup eğitimi olarak belirlenmiş olan eğitimlerini devlet desteği ile ücretsiz olarak almaktadır.Öğrencilerin kuruma ulaşımları ise kurumumuz tarafından ücretsiz sağlanmaktadır.


Çalışmalarımız doktor, okul, ev, aile eğitimi döngüsünde yürütülmektedir.Bu sayede öğrenci çok yönlü desteklenerek öğrenme hızı ve kalitesi artmaktadır.Öğrenilenlerin kalıcığı ve sürekliliği sağlanmaktadır.


Kurumumuza başvuran her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman eğitimciler tarafından alınmaktadır.Çeşitli gelişim envanterleri ve test araçları kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ve RAM’dan gelen rapor doğrultusunda, ailenin görüşleri, istek ve önerileri de dikkate alınarak çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmaktadır.


Bireysel eğitimde bireysel yaklaşım esas alınmaktadır.Öğrenciye özel hazırlanmış bireysel eğitim planı bire bir dersliklerde uygulanmaktadır.Derslerde Türkçe, Matematik, Öğrenmeye hazırlık becerileri, Kavram becerileri, Eşleme becerileri, Zihinsel gelişim, Dil ve konuşma gelişimi, Psikometri,Öz bakım, Günlük yaşam, Toplumsal yaşam, Sosyal hayat vb. kazanımlar çalışılmaktadır.


Etkinlikler, bilgisayar destekli ve görsel içerikleri zengin eğitim materyalleri, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan eğitici materyaller, dikkat konsantrasyon ve hafızayı geliştirici oyunlarla zenginleştirilerek gerçekleştirilmektedir.Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda dersler keyifli hale getirilmektedir.


Eğitimciler günlük yaşam, toplumsal yaşam becerileri ve sosyal hayat becerilerini kazandırmak amacı ile yerinde ve yaşayarak öğrenme tekniğini de kullanmaktadır.Öğrenciler bu amaçla, uygulama sınıflarında, mutfakta, alışveriş merkezleri vb. alanlardan da yararlanmaktadır.


Grup eğitimlerinde, gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerimiz , çevresi ile iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma becerileri kazandırma, sabırlı olup sıra bekleme, grupta lider olma, kendisine verilen görevi yerine getirme, sebep- sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, strateji geliştirme gibi becerileri kazandırma hedeflenmektedir.


Öğrencilerimiz eğlenceli grup oyunlarında nezaket kurallarını kullanabilme, görev sorumlulukları kavrama, yorum yapma vb. davranışları da oynarken kazanmaktadır. Fizyoterapi de amaç bedensel gelişimin desteklenmesidir. Uygun teknik ve yöntemler kullanılarak hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve kendi kendine yetebilecek bireyler olmaları hedeflenmektedir.


Bu hedefler doğrultusunda kurumumuz uzman fizyoterapistlerimiz tarafından kullanılan teknik ve yöntemler;


- Bobath terapisi(NDT)

- Reflexoloji

- Cranio-sacral terapi

- Duyu bütünleme

- Uzay terapi


-Amacımız, öğrencilerimizin yaşadığı çevreyle uyumlu, sağlıklı iletişim kurabilen, görev ve sorumluluklarını bilen, kendisinden beklenen istendik davranışları gösterebilen bağımsız yaşam becerilerini kazanmış, kendi ayaklarının üstünde durabilen bireyler olmalarını sağlamak.